Новини

 Республіканська Християнська партія  (заснована   політв’язнями  комуністичного окупаційного режиму – Михайлом і Богданом Горинями, Миколою Руденком, Василем Овсієнком та іншими політв’язнями й українськими патріотами, які в умовах московської окупації  України та тоталітарної  комуністичної диктатури  боролись з імпер-шовіністичним режимом за права  української нації мати  незалежну державу), завжди послідовно  відстоювала  і підтримувала діяльність в Україні   незалежних засобів інформації, а також права громадян на свободу слова та інші демократичні цінності. Завдяки борцям за Свободу й Незалежність  України ці принципи були здійснені у серпні 1991 р.  із проголошенням Верховною Радою  Акту про Незалежність України та звільненням від комуністичної диктатури.  Ці принципи знайшли своє відображення як у партійній програмі РХП так і у практичних діях партії на благо України, адже лідери  РХП були учасниками написання  та прийняття у червні 1996 року  Конституції  України.

Детальніше


 Президент Литви нагородив групу українців – захисників Вільнюса 1991 року.
Президент Литви Гітанас Науседа з нагоди Дня захисників свободи вручив пам’ятні медалі групі активістів, які обороняли незалежну Литовську Республіку під час російської агресії 1991 року.

Детальніше


 У неділю, 8-го червня 2019р., відбувся  14-й з’їзд Республіканської Християнської партії – яка була заснована  політв’язнями :Михайлом Горинем, Миколою Руденком, Василем Овсієнком та іншими. Зїзд  привітав  Віталій Кононов, лідер патії Зелених із якою  РХП єднають давні дружні стосунки.  Голова РХП  Микола Поровський виступив із  доповіддю «Про ситуацію в Україні після президентських виборів та завдання РХП в руслі позачергових виборів Парламенту»...

Детальніше


Шановний пане Президенте України
      Центральний Провід Республіканської Християнської Партії – заснованої політв’язнями комуністичного режиму , із обуренням констатує що Вами із нагоди Дня юриста, нагороджено  суддю апеляційного суду міста Києва у відставці Григорія Зубця орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня з формулюванням: "За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення захисту конституційних прав і свобод громадян, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм". 
    Це не відповідає дійсності тому що  що у березні 1984 року заступник голови Київського міського суду Григорій Зубець головував на засіданні, під час якого засудив  відомого дисидента і борця за волю України  Валерія Марченка до десяти років таборів особливого режиму і п’яти років заслання, що для хворого В. Марченка було (і таки виявилося) смертним вироком.
 

 

Детальніше


Виступ на телеканалі "Чесно" Голови РХП Поровського М.І.

Картинки по запросу Микола Поровський

Детельніше за посиланням

www.youtube.com/watch 

ДетальнішеЗвернення Центрального Проводу Республіканської Християнської партії з приводу загострення ситуації в Україні та порушення владою прав і свобод громадян Парламентам і Урядам країн Євросоюзу

Сенату і Президенту США

Верховному Комісару ООН з прав  людини

Комісару Ради Європи з прав людини

Міжнародним правозахисним організаціям

 

 

Звернення

Центрального Проводу Республіканської Християнської партії з приводу загострення ситуації в Україні та порушення владою прав і свобод громадян

В Україні третій місяць триває акція непокори громадян злочинним діям влади, яка цинічно порушила конституційні права людей. Два місяці безперервного мирного мітингу і звернень до влади не дали жодних наслідків. Навпаки – депутати Партії Регіонів, у незаконний спосіб нехтуючи закон «Про регламент ВР», прийняли у січні антиконституційні закони, що обмежують права і свободи громадян, і цим цілеспрямовано спровокували нову ескалацію громадяського конфлікту в Україні.

Громадяни України, які вийшли на Майдан у Києві, та аналогічні акції в областях відстоювати свої громадянські права, діють відповідно до норм Конституції України, зокрема, ст. 55: «Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.», ст. 27: «Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань», ст. 28 «Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню».

Прем'єр-міністр М. Азаров і Міністр внутрішніх справ В. Захарченко вдалися до антиконституційних дій намагаючись, через насилля міліції, змусити народ змиритися з обмеженням у незаконний спосіб його конституційних прав і свобод.

У результаті антиконституційних дій Прем'єр-міністра Азарова, Міністра ВС Захарченка, злочинних дій міліції та спецпідрозділів «Беркут» пролилася кров, було вбито міліцією 5-х учасників маніфестацій, кількасот поранено, десятки людей зникли безвісти. Підрозділи міліції, зокрема «Беркут», через безкарність і відсутність контролю за їхніми діями, вчинили нечувані злочини проти українських громадян. Катування і вбивства міліцією людей стало повсякденною практикою.

Президент В. Янукович потурає злочинцям і фактично сам став співучасником злочину, відмовляючись іти на будь-які поступки законним вимогам мітингуючих щодо дотримання чинних норм Конституції України і покарання винних у злочинах.

РХП заявляє, що передусім винними у скоєних злочинах проти українського народу та порушення конституційних прав і свобод громадян є Прем'єр-міністр М. Азаров та Міністр внутрішніх справ Захарченко.

РХП звертається до Європарламенту з проханням визнати дії Азарова і Захарченка злочинами проти людства і людяності і притягнути їх як організаторів цих злочинів до Міжнародного суду в Гаазі.

РХП визначає, що дії підрозділу МВС «Беркут» та інших спецпідрозділів і частин внутрішніх військ проти маніфестантів – катування захоплених, викрадення з лікарень і тортури громадян – поставили ці підрозділи міліції, які фактично перетворились у банди озброєних злочинців у формі, поза законом, бо вони не керуються жодним законодавством. Неминуче, рано чи пізно, всі вони постануть перед українським правосуддям і понесуть відповідальність за вбивства і скоєні злочини. Засудження генерала міліції Пукача за участь у вбивстві Гонгадзе цьому підтвердження.

РХП звертається до міжнародних правозахисних організацій із проханням провести розслідування злочинів – убивств і тортур людей, вчинених спецпідрозділами міліції проти українських громадян і винести результати до міжнародного суду.

РХП вимагає відставки Уряду Азарова, притягнення злочинців у владі та міліціонерів до відповідальності і всіма силами підтримує український народ, мітингувальників на Майдані у боротьбі за свої конституційні права.

 

Голова Республіканської Християнської партії,

народний депутат 1, 2, 4-го скликань

Верховної Ради України                                       М.І. Поровський  

  

Член Центрального Проводу РХП,

політв’язень доби СРСР,

правозахисник                                                        В. В. Овсієнко 

 

Заява підтримана    Центральним Проводом

Народного Руху України

Голова  Народного Руху                                                       В.С. Куйбіда

 

 

 

 

 

 

 

 

To the Parliaments and Governments of the EU Member-States

the U.S. Senate and President

the U.N. High Commissioner for Human Rights

the Council of Europe Commissioner for Human Rights

International Advocacy Organizations

 

 

Address

of the Central Leadership of the Republican Christian Party on the escalation of situation in Ukraine and the violation of human rights and freedoms by the Government

The campaign of civil disobedience in the wake of criminal actions undertaken by the Government, who cynically violated the constitutional rights of people, has lasted for more than two months now. The two months of continuous peaceful rallies and appeals to the government authorities ended in nothing. On the contrary - deputies from the Party of Regions, criminally ignoring the Law on the Rules of Procedure of the Ukrainian Parliament, adopted in January unconstitutional laws restricting the rights and freedoms of citizens, and thereby deliberately provoked new escalation of the civil conflict in Ukraine.

Citizens of Ukraine who came to the Independence Square in Kiev and those who take part in similar campaigns in different regions to defend their civil rights act in accordance with the Constitution of Ukraine, in particular, Article 55: "Everyone has the right to protect his or her rights and freedoms from violations and illegal encroachments by any means not prohibited by law.", Article 27: "No one shall be arbitrarily deprived of life. The duty of the State is to protect human life. Everyone has the right to protect his or her life and health, the lives and health of other persons against unlawful encroachments", Article 28 "No one shall be subjected to torture, cruel, inhumane or degrading treatment or punishment that violates his or her dignity".

Prime Minister Mykola Azarov and Minister of Internal Affairs V. Zakharchenko resorted to unconstitutional actions trying through the violence of the police to make people accept the illegal restriction of their constitutional rights and freedoms.

The unconstitutional actions of Prime Minister Mykola Azarov and Minister of Internal Affairs Zakharchenko, and the criminal actions of the police and the ‘Berkut’ Special Forces resulted in bloodshed – 5 activists were killed by the police and several hundred wounded, dozens of people are missing. The police units, including ‘Berkut’, feeling that they can go unpunished and that there is no control over their actions, have committed awful crimes against the Ukrainian people. People torturing and killing by police has become an everyday practice.

President V. Yanukovych is condoning criminals and, in fact, has become an accomplice in the crime refusing to make any concessions to the legitimate demands of the protesters regarding the compliance with the applicable requirements of the Constitution of Ukraine and punishment of the perpetrators of crimes.

The Republican Christian Party claims that Prime Minister Mykola Azarov and Minister of Interior Zakharchenko are primarily liable for the crimes committed against the Ukrainian people and the violation of citizens’ constitutional rights and freedoms. 

The Republican Christian Party requests the European Parliament to recognize the actions committed by Azarov and Zakharchenko as crimes against humanity and mankind, and bring them as organizers of these crimes to the International Court in The Hague.

The Republican Christian Party believes that the actions of the ‘Berkut’ Special Forces of the Ministry of Internal Affairs and other special forces and units of internal troops taken against protesters, such as torturing captured activists, kidnapping citizens from hospitals and torturing them, put these police units, which actually have turned into gangs of armed criminals wearing the uniform, beyond the law because they ignore any legal requirements. Inevitably, sooner or later, they will face Ukrainian judgment and incur liability for the murders and crimes they committed (as in the case of condemnation of the Police General Pukach, who was implicated in the murder of Gongadze).

The Republican Christian Party hereby addresses international advocacy organizations with a request to carry out investigation of the crimes, murders and tortures of civilians committed by the police special forces against Ukrainian citizens and submit the results thereof to the international court.

The Republican Christian Party demands resignation of the Government chaired by Azarov, bringing criminals in the government and police officers to liability and supporting the Ukrainian people, the protesters on the Independence Square in their fight for their constitutional rights.

 

The President of the Republican Christian Party,

a Member of the Ukrainian Parliament 

of the 1st, 2nd, and 4th convocations                                       М.І. Porovskiy  

  

A member of the RCP Central Leadership,

former Soviet political prisoner,

human rights advocate                                                           V. V. Ovsienko